Hroniski Obstruktīva Plaušu Slimība

HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība) – lēni progresējoša plaušu slimība

Elpceļu bojājumi rodas galvenokārt tabakas dūmu ieelpošanas rezultātā – elpceļi sašaurinās, tāpēc gaisam kļūst arvien grūtāk iekļūt plaušās un izkļūt no tām. lvēkiem ar HOPS, ir grūti veikt pat ikdienas aktivitātes, piemēram, staigāt. Slimība progresē laika gaitā. Lai gan HOPS galvenokārt ietekmē plaušas, tā būtiski iespaido arī pārējos orgānus un sistēmas.

HOPS sastopamība turpina palielināties

Uzskata, ka pasaulē ar HOPS slimo 600 miljoni cilvēku. Līdz ar to var teikt, ka HOPS ir viena no biežāk sastopamajām hroniskajām saslimšanām (WHO, 2002). HOPS pacientu skaits palielinās, jo pieaug smēķētāju skaits un cilvēki dzīvo ilgāk.(GOLD, 2006). Arī sievietes smēķē aizvien vairāk un līdz ar to arī slimo aizvien vairāk. HOPS sastopamība tiek vērtēta no 7,8% līdz 19,7%.

HOPS ietekme ir būtiska

Slimība ievērojami ierobežo aktivitātes un ietekmē dzīves kvalitāti. Gandrīz trim no četriem HOPS pacientiem ir grūti veikt elementāras ikdienas aktivitātes. Slimības simptomi cilvēkus ietekmē arī psiholoģiski – pacientiem bieži ir trauksme, bezpalīdzības sajūta un depresija.

HOPS – dārga saslimšana pacientiem

HOPS ir dārga saslimšana darba nespējas dēļ, ko tā izraisa, priekšlaicīgas nāves, aprūpes un ģimenes izmaksu dēļ. HOPS ir vadošais darba nespējas (atbrīvojuma no darba slimības dēļ) iemesls elpceļu slimību jomā.

HOPS ir nediagnosticēta un neatpazīta slimība

HOPS ir nepietiekami diagnosticēta, atpazīta un ārstēta slimība. Tas notiek tāpēc, ka ārsti slimību neatpazīst, ka pacienti pielāgojas simptomiem, uzskatot tos par smēķēšanas un novecošanas sekām. HOPS var viegli diagnosticēt, veicot vienkāršu pārbaudi – spirogrāfiju.

HOPS pacienti parasti nemeklē medicīnisko palīdzību līdz brīdim, kad slimība ir progresējusi jau līdz smagai pakāpei.

HOPS nopietnība ir nepietiekami novērtēta

Cilvēkiem ar HOPS ir tendence nenovērtēt problēmas nopietnību. Tāpat viņi cenšas uzskatīt ar slimības progresēšanu saistītos ierobežojumus par normāliem – jo īpaši personai, kura ir smēķējusi.

Pacientu nespēja izprast HOPS nopietnību noved pie problēmas nepietiekama novērtējuma arī plašākā veselības aprūpes kontekstā un nepietiekama atbalsta sniegšanas pacientiem.

Daudzi HOPS pacienti ir pilnībā zaudējuši savas darba spējas, citi ir bijuši spiesti mainīt ierasto darbu uz citu savas slimības dēļ vai arī kavējuši darbu .

HOPS ir nepietiekami ārstēta

Plaša aptaujas veida pētījuma „Confronting COPD in North America and Europe„ rezultātu ekonomiskā analīze liecina, ka līdz pat 65% HOPS pacientu regulāri nesaņem izrakstītos medikamentus. Pacienti saka, ka ir viņiem ir slikta simptomu kontrole.

HOPS slimības iedalījums smaguma pakāpēs tikai pēc viena kritērija - plaušu funkcijas rādītājiem - pamatā neatspoguļo slimības reālo klīnisko ainu un tās attīstības prognozes.

HOPS smaguma pakāpi parasti nosaka, balstoties uz plaušu funkcijas rādītājiem. Arī ārstēšanas efektivitāte tiek vērtēta pēc plaušu funkcijas rādītāju uzlabošanās. Svarīgi apzināties, ka, ārstēšanas efektivitāti vērtēt pēc plaušu funkcijas rādītāju uzlabošanās, ir nepareizi, jo, saskaņā ar HOPS definīciju, tās nav pilnībā atgriezeniskas.

Tāpēc nav pārsteigums, ka dažādu terapiju efekts uz plaušu funkciju ir neievērojams, turklāt noved pie nepelnīti nihilistiskas attieksmes. HOPS ārstēšanas efektivitāti var novērtēt pēc izmaiņām pacienta dzīves kvalitātē, neraugoties uz neatgriezeniskajiem plaušu bojājumiem.

Pozitīvāka pieeja HOPS

HOPS ir ne tikai novēršama, bet arī ārstējama. Ir pieejama terapija, kas uzlabo pacienta simptomus.

Sekojot Amerikas un Eiropas Respiratoro savienību rekomendācijai, kā arī lai radītu pacientiem pozitīvākas izveseļošanās perspektīvas un mudinātu veselības aprūpes darbiniekus aktīvāk piedalīties HOPS ārstēšanā un HOPS novēršanas attīstības programmās, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) jeb HOPS ārstēšanas vadlīnijas nesen iekļāva HOPS definīcijā jaunu formulējumu „novēršama un ārstējama”.

Ko var sasniegt ārstējot HOPS ?

HOPS ārstēšanas mērķi ir novērst tālāku plaušu funkcijas pasliktināšanos, atvieglotu simptomus, uzlabotu dzīves kvalitāti un ārstēt komplikācijas, ja tādas rastos.

Smēķēšanas atmešanas svarīgums

Smēķēšana ir galvenais HOPS izraisītājfaktors, tāpēc smēķēšanas atmešana ir vienkāršākais un svarīgākais veids, kā efektīvi mazināt HOPS simptomus un novērst slimības sākšanos. Tādejādi smēķēšanas pārtraukšanai ir jābūt HOPS ārstēšanas stūrakmenim pacientiem, kuri turpina smēķēt.

Jāuzlabo zināšanas par HOPS ārstēšanu

HOPS pacientiem un veselības aprūpes darbiniekiem ir jābūt pārliecinātiem, ka ir pieejami dažādi farmakoloģiski un ne-farmakoloģiski līdzekļi, lai mazinātu simptomus, slimības uzliesmojumu un hospitalizāciju biežumu; uzlabotu dzīves kvalitāti, fiziskās slodzes kapacitāti un visbeidzot - dzīvildzi.

HOPS ietekme uz katru pacientu var būt dažāda. Tā lielā mērā ir atkarīga no slimības smaguma pakāpes, sistēmiskās iedarbības un blakus saslimšanām. Ārstēšanas metodes jāpielāgo katram pacientam individuāli. Ārstēšanas procesā ir liela nozīme arī pacienta līdzestībai. Nozīmētie medikamenti ir jālieto regulāri un ilgstoši, jāievēro veselīgs dzīves veids, jāveic fiziski vingrinājumi.

© SIA GlaxoSmithKline Latvia - Visas tiesības rezervētas